รพ.หัวเฉียว จัดงานสัปดาห์ต้อหินโลก พร้อมเสวนาพิเศษเรื่อง “ภัยทางตาที่มาพร้อมต้อหิน”

0
520
image_pdfimage_printPrint

ปัจจุบันต้อหินเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการทำให้ตาบอดถาวรในประชากรไทย และอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคต้อหินคิดเป็น 30% ในประชากรที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นจำนวนมากกว่า 6 แสนคน พบได้ทั้งเพศหญิงและชาย

เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเรื่อง “ภัยทางตาที่มาพร้อมต้อหิน” โดยจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น. พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพฟรี รับจำนวนจำกัด 200 ท่านเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองที่นั่งได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-223-1351 ต่อ 3126