ยุงลายตัวร้าย.. ที่มาพร้อมฝน ป้องกันก่อนห่างไกลโรคไข้เลือดออก

0
156
image_pdfimage_printPrint

เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ด้วยอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ผลที่ตามมาก็จะพบในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งในช่วงฤดูฝนโรคต่างๆ จะสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น

พญ.ปริยากร ปัทมินทร์ อายุรแพทย์ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่าในช่วงฤดูฝน โรคที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคงหนีไม่พ้นโรคไข้เลือดออก เพราะยุงจะมักระบาดในฤดูฝน อาศัยอยู่ภายในบ้านและรอบๆ บ้าน ชอบดูดกินเลือดคนเวลากลางวัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นอยู่กับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ โดยมีอาการ คือ มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียส คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง บางรายอาจพบอาการรุนแรง เช่น ไตวาย เกล็ดเลือดต่ำ เป็นต้น

ทางที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก เริ่มจากทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ใช้สารเคมีที่กำจัดยุงลายพ่นตามบ้าน และแหล่งเพาะพันธุ์ รวมถึงปกป้องร่างกายด้วยการใส่เสื้อผ้าที่คลุมร่างกาย เช่น เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และอย่าลืมทาโลชั่นกันยุง และที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยงของโรค หากมีอาการผิดปกติขึ้นมาป่วย ไม่สบาย ต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อที่แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการรักษาโรคทางอายุรกรรมโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป และอายุรศาสตร์เฉพาะทางสาขาต่างๆ