ม.ศรีปทุม พัฒนาการสอนสู่มาตรฐานสากล (Standards Verification) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษ

0
242
image_pdfimage_printPrint

SPU Dynamic University จัดอบรมด้านการสอน Assignment Based เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่มาตรฐานสากล (Standards Verification) ด้วยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ และเข้าร่วมในการอบรม โครงการสอนแบบ Assignment Based ในหลักสูตร BTECH ตามมาตรฐาน PEARSON ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสอนสู่มาตรฐานสากล(Standards Verification) จัดโดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกับ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม