1

ม.ศรีปทุม จับมือ กอช. เสวนา “Gen Z ต้องเตรียมพร้อม วัยเกษียณ เป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือ….?” โดย ปลัดกระทรวงการคลัง และเลขาธิการ กอช.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จัดเสวนาในหัวข้อ “Gen Z ต้องเตรียมพร้อม วัยเกษียณ เป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือ….?” โดย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ,ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม, นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ กอช. และ ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังการสร้างความตระหนักรู้ด้านการออมเงินตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้นักศึกษา รับสิทธิรัฐสมทบเงินออมเพื่อบำนาญ สมัครเป็นสมาชิก กอช.วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า ณ เอ็กซิบิชั่นฮอล์ล ชั้น1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)