1

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ จัดกิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง เข้าสู่โรงเรียนที่ 64 จาก 84 รร. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการพี่สอนน้อง “ปลูกปัญญา…พร้อมมอบความอบอุ่น” 84 รร. ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ดำเนินการมาถึงโรงเรียนที่ 64 โดยมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ซึ่งมีนางชลิดา อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ พร้อมทั้งพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ ร่วมจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ให้ 4 วิชา ให้กับน้องๆ แต่สำหรับครั้งนี้ พร้อมทั้งโครงการ “เพาะรัก ปรุงใจ” เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้คนรู้จักพึ่งพาอาศัยตนเอง ปลูกผักสวนครัว เพื่อนำมาบริโภคกันในครัวเรือน เมื่อเหลือแล้วจึงค่อยแจก จำหน่าย ตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สาธิตวิธีเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่เป็นเมล็ด เมื่อโตแล้ว เราจึงนำมาประกอบอาหารในรูปแบบของสลัดโรล นอกจากนั้นยังมีการสาธิตวิธีการทำน้ำสลัด เพื่อนำมารับประทานด้วยกัน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ และทางมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากหลากหน่วยงาน อาทิ บริษัท แลคตาซอย จำกัด สำนักพิมพ์แจ่มใส และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ติดตามรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการทำโครงการต่างๆของมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจได้ทาง : https://www.facebook.com/Interlinkhaijaifoundation
สนใจทำโครงการร่วมกัน ติดต่อ กฤษฎาพร โทร 02-693-1222 ต่อ 230