มอบทุนสมทบ

0
49
image_pdfimage_printPrint

คุณมัลลิกา บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัทเก็ทไอเดีย มีเดีย พลัส จำกัด มอบเงินสบทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ ในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 123 ปี โดยมีคุณอำนวยพร ชลดำรงค์กุลรองอธิบดี กรมป่าไม้รับมอบทุนในครั้งนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป