มสช.เชิญร่วมงาน “เวทีเสวนาสาธารณะ ความรุนแรง และการพนัน ในเกมออนไลน์”

0
228
image_pdfimage_printPrint

มสช.เชิญร่วมงาน
“เวทีเสวนาสาธารณะ ความรุนแรง และการพนัน ในเกมออนไลน์”

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “เวทีเสวนาสาธารณะ ความรุนแรง และการพนัน ในเกมออนไลน์”
เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากเนื้อหาความรุนแรงและเนื้อหาการพนันในเกมออนไลน์ พร้อมเสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการปกป้องเด็กและเยาวชน จากเนื้อหาความรุนแรง การพนัน ในเกมออนไลน์ต่อรัฐบาล ป้องกันการเกิด “อาชญากรน้อย” เช่น กำหนดเนื้อหาเกมออนไลน์ที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทย จัดเรตติ้งเกมออนไลน์และมีกฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง รวมถึงตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและอัพเดตเกี่ยวกับข้อควรระวังของเกมออนไลน์ หลังเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงผ่านอาวุธปืนในสังคมถี่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเนื้อหารุนแรงในเกมออนไลน์อาจเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

//////////////////////////////////////
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณพงศ์ธร จันทรัศมี (คุณชาย) โทร. ๐๘-๑๖๒๗-๒๘๐๘ /สิรินภา (บี) โทร. ๐๘-๙๔๐๐-๙๖๙๐
หรือ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) โทร. ๐-๒๕๑๑-๕๘๕๕
อีเมล : infothainhf@thainhf.org, sirinapha.im@gmail.com