1

มบส. ร่วมกับ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะจัดงาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู”

-124-ปี-ฝึกหัดครู

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ มูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะจัดงาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายผลิตครูในศตวรรษที่ 21” และมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2558 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของครูในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมวิชาการเพื่อการพัฒนาการผลิตครู
งาน “ครบรอบ 124 ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู” จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ในปี พ.ศ.2435 รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงประวัติ และสืบสานวัฒนธรรมของชาวการฝึกหัดครูไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bsru.ac.th