มก.ปั้นหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

0
3

P-1-small1

ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพที่ปรึกษาในการบริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดยเปิดพร้อมกัน 4 รุ่นได้แก่ รุ่น ASEAN รุ่น AEC รุ่น GURU และรุ่น Dr. Biz สำหรับผู้สนใจหลักสูตรสอบถามรายละเอียด หรือขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 097-715-9251-9 (อัตโนมัติ 9 เลขหมาย) หรือทางอีเมล์ SMEs.KU@gmail.com ,FB: PBC.SMEs.KU , LINE : @ SME-OTOP , LINE ID : SME-OTOP

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มได้ที่ บริษัท ซูม พีอาร์ จำกัด โทร. 02-000-8499 , 081-732-7889