ภาพข่าว : Thailand : Education and Technology

0
228
image_pdfimage_printPrint

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายเรื่อง “ Thailand : Education and Technology ” ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างชาติต่อไป ณ สถาบันการสร้างชาติ