ภาพข่าว พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๔

0
201
image_pdfimage_printPrint

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถนนอรุณอมรินทร์ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ที่จะทำหน้าที่ในการสนองงานพระราชดำริ และสามารถนำไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งองค์ความรู้ของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน