ฟิลิป เวน รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2018

0
107
image_pdfimage_printPrint

คุณพรทิพย์ เวสารัชเวศย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟิลิป เวน ประเทศไทย จำกัด รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2018 ด้านธุรกิจบริการเฉพาะกิจ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) ซึ่งมอบเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต รวมถึงเป็นแบบอย่างด้านการทำงาน และอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อเร็วๆนี้