ฟอร์ซกรุ๊ป ลุยกิจกรรม CSR ฟื้นฟูป่าชายเลน

0
407
image_pdfimage_printPrint

เนื่องในโอกาสเข้าสู่ปีที่ 16 ของบริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ทีมผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ บ้านคลองโคลน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญที่สร้างผลิตผลสู่ท้องทะเลจำนวนมหาศาล ทั้งยังเป็นแนวรอยต่อชายฝั่งที่ป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง พายุและคลื่นลมทะเล เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้ป่าชายเลนกลับคืนสู่สภาวะที่เหมาะสม และสร้างคุณค่าได้