พิธีปิดโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

0
211
image_pdfimage_printPrint

30 เมษายน 2562 – โรงเรียน OTOP ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปิดโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้องมงคลบพิตร ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายชาคริต ปิติฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, ตัวแทนบริษัท เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน และตัวแทนผู้ประกอบการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ท่าน