พิธีประสาทปริญญาบัตร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2560-2561

0
1219
image_pdfimage_printPrint

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 เป็นปีที่ 17 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ประสาทปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิต และบัณฑิต โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 20 คน ระดับบัณฑิต 1,015 คน รวมทั้งสิ้น 1,035 คน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เปิดสอนระดับปริญญาตรี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน ระดับปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม