พาไป! ส่องวิศวะ+การแพทย์ กับต้นแบบห้องผ่าตัด Negative Pressure Chambe ด้วยมันสมองและสองมือของ วิศวกรรมศาสตร์ SPU

0
189
image_pdfimage_printPrint

เพราะทุกชีวิต..มีค่า! ต้นแบบห้องผ่าตัด Negative Pressure Chambe วิศวะ+การแพทย์ จึงเริ่มต้นขึ้น..หลายคนอาจสงสัยว่า วิศวกรรมศาสตร์ SPU กับการแพทย์ เกี่ยวข้องอะไรกัน วันนี้ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะขอหยิบเอาเรื่องราวดีๆ ที่มีต่อสังคมมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกัน ในช่วงที่เราทุกคนต้องรวมพลังต่อต้านการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีปทุม ขอร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยสังคมด้วยการช่วยคุณหมอ ต่อชีวิต อีกหลายๆชีวิต โดยการออกแบบ (ต้นแบบ) ห้องผ่าตัด แบบ Negative Pressure Chamber “เพราะลมหายใจ ไม่ใช่แค่อากาศ”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับกรมการแพทย์ ขยายผลการปรับปรุงห้องผ่าตัดแบบ SPU’s Positive-Negative Pressure Chamber จากโรงพยาบาลเด็ก ในกรุงเทพฯ สู่ท้องถิ่น ผ่านต้นแบบ “ปัตตานีโมเดล” เพื่อเป็นโอกาสการรักษาแก่ ประชาชนในภูมิภาคในวงกว้าง ให้ได้รับการรักษา ในสภาวะ New Normal จากโรคระบาดติดเชื้อ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ติดตั้งรวดเร็ว และมีคุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน ระบบอากาศสะอาด ด้วยหลักการกรอง
ระบายอากาศ และการควบคุมทิศทางการไหล บนพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล มีบทบาทอย่างยิ่ง ที่จะช่วยปกป้องคุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์ จากการฟุ้งกระจายของละอองฝอยของเชื้อโรค สู่ภายนอกจากห้องผ่าตัด และป้องกันผู้ป่วยจากเชื้อโรคที่อาจไหลเข้าสู่ห้องผ่าตัด เป็นต้นแบบ ห้องผ่าตัด แบบ Negative Pressure Chamber ปัตตานีโมเดล ที่ โรงพยาบาลสายบุรี
#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #Onet #TLC SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะวิศวกรรมศาสตร์SPU #วิศวะ+การแพทย์