พฤกษา เรียลเอสเตท ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 0.85 บาท

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งถือได้ว่าผลการดำเนินงานในรอบปี 56 เป็นปีทองของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท โดยมีผลประกอบการเติบโตทุกด้านในอัตราที่สูงมาก ทั้งยอดขาย รายได้ และกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยที่ประชุมได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท

AGM