พระนครศรีอยุธยาเปิดอบรมการตลาด ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป เน้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์บุกสร้างโอกาสทางการค้าให้กับชุมชน

0
245
image_pdfimage_printPrint

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ในกิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แผนงานแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อสอดรับกับแนวทางนโยบายของภาครัฐ ภาย ใต้แนวคิด ประเทศไทย ๔.๐ ให้เกิดเป็นผลสำเร็จ ได้จัดทำแผนในการเจาะตลาดอาเซียน ปี 2562 ที่ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าโอทอปฯ ในจังหวัด ไปยังตลาดอาเซียน ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น ที่เหมาะกับกลุ่มสินค้าในจังหวัด ที่สามารถส่งออกได้ อาทิเช่น ปลาตะเพียนใบลาน ผ้าขาวม้า หัวโขน ปลาย่าง ขนมไทย เบญจรงศ์ งานจักสาน มีดอรัญญิก เป็นต้น โดยแผนการเจาะตลาด จะเริ่มดำเนินการ ตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมทั้งการแสวงหาช่องทางเข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางสมัยใหม่ เช่น โมเดิร์นเทรด และแพลตฟอร์มออนไลน์ อีกทั้งยังสร้างการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าโอทอป ในจังหวัด สามารถแนะนำสินค้าผ่านการเชื่อมโยง Connectivity และความช่วยเหลือของจังหวัด และ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ พันธมิตรทางการค้าเพื่อเป็นโครงการนำร่องให้กับกลุ่มสินค้าในจังหวัดอยุธยา ผู้ประกอบการในจังหวัดที่สนใจสามารถ อบรมฟรีได้