พยาบาลคนเก่ง

0
841
image_pdfimage_printPrint

คุณสุธี เกตุศิริ (นั่ง : กลาง) ประธานเจ้าหน้าบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองแก่พยาบาลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และพยาบาล” รุ่นที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพูนศักยภาพทางการแพทย์และการพยาบาล” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลฯ โดยคณะแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นผู้ให้การอบรม เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห์และให้การดูแลด้านการพยาบาลให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยสูงสุด