‘ผาด พาสิกรณ์’ ลูกชายพนมเทียน และ ‘ชมัยภร แสงกระจ่าง’คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยาย “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12”

0
255
image_pdfimage_printPrint

jpg13

‘ผาด พาสิกรณ์’ ลูกชายพนมเทียน และ ‘ชมัยภร แสงกระจ่าง’คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนวนิยาย “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12”

ซีพี ออลล์ ประกาศสุดยอดผลงานเขียนประดับวงการวรรณกรรม การประกวดรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ประเภทนวนิยาย มีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 เล่ม ได้แก่ “พลิ้วไปในพรายเวลา” เขียนโดย ผาด พาสิกรณ์ และ “หยาดน้ำค้างพันปี” เขียนโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ขณะที่ประเภทสารคดี ได้แก่ “เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง” เขียนโดย ดาวเดียวดาย รับรางวัลชนะเลิศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดเผยว่า หนังสือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศปีนี้ในแต่ละประเภท หลายเรื่องมีความแปลกใหม่และมีมุมมองที่น่าสนใจ ทำให้อยากติดตามอ่านจนจบ และหลายเล่มสะท้อนสังคมได้ดีมาก ให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน นอกเหนือจากความสนุกสนาน โดยเฉพาะประเภทนวนิยายซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 เรื่อง คือ“พลิ้วไปในพรายเวลา” เขียนโดย ผาด พาสิกรณ์ และ “หยาดน้ำค้างพันปี”เขียนโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ซึ่งทำให้ยิ่งมีงานเขียนคุณภาพ และสร้างสรรค์ผลงานดีๆ เพื่อช่วยกันจรรโลงสังคม อย่างไรก็ตามสำหรับนักเขียนหลายท่านที่ได้ส่งผลงานเข้ามาประกวดในปีนี้ หากยังไม่ผ่านเข้ารอบหรือไม่ได้รับรางวัลก็ขอเป็นกำลังใจให้พยายามต่อไป เพราะเวทีนี้เปิดกว้างให้ทุกคนที่มีใจรักงานเขียนก้าวเข้ามาแสดงความสามารถได้ตลอดเวลา

สำหรับรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 น่าดีใจที่มีผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยส่งประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 348 ผลงาน ซึ่ง 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเภทสารคดี (ทั่วไป) จำนวน 93 ผลงาน รองลงมา คือ ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) จำนวน 90 ผลงาน และประเภทนวนิยาย จำนวน 68 ผลงาน ตามลำดับ

ผลการตัดสิน มีดังนี้

ประเภทนวนิยาย รางวัลชนะเลิศ เรื่อง พลิ้วไปในพรายเวลา โดย ผาด พาสิกรณ์ แพรวสำนักพิมพ์และ เรื่อง หยาดน้ำค้างพันปี โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์คมบาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง กาหลมหรทึก โดย ปราปต์ สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ เรื่อง จะหลับตาลงได้อย่างไร โดย เสาวรี สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง กลางฝูงแพะหลังหัก โดย อุมมีสาลาม อุมาร สำนักพิมพ์มติชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล

ประเภทสารคดี รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง โดย ดาวเดียวดาย สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง วิถีดาบ วิถีเซน โดย ณัชร สยามวาลา สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล

ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง BASED ON TRUE STORIES โดย กวิน ศตวุฒิ สำนักพิมพ์ Let’s comic รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง สยามยิ้มแสยะ โดย สะอาด สำนักพิมพ์ Let’s comic รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่เรื่อง KING OF VAMPIRES วาดภาพโดย มังกร สรพล ประพันธ์โดยวิภาพร รุตท์โชติ สำนักพิมพ์ Let’s comicและ เรื่องNOWโดย อาร์ต จีโน สำนักพิมพ์แซลมอน

ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่เรื่อง เงาไม่มีเงา โดย นายทิวา สำนักพิมพ์ ออน อาร์ตและเรื่อง สายลมบุพกาล โดย ลอง จ้องรวี สำนักพิมพ์โรงนาบ้านไร่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ประเทศของท่าน บ้านของผม โดย พิเชฐ แสงทอง สำนักพิมพ์ผจญภัย

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เซนในสวน โดย จักษณ์ จันทร สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์และ เรื่อง โลกสวยที่น้ำใส โดย ชัยกร หาญไฟฟ้าสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง เจ้าเอย…เจ้ากรงหัวจุก โดย ชิด ชยากร สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ มีเพียงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1หมวดกวีนิพนธ์ เรื่อง บรรทัดสุดท้ายในฤดูกานต์ โดย ชาตรี ตราชู หนังสือทำมือ

“เซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นเวทีสร้าง เชิดชูและเป็นกำลังใจให้นักเขียนไทยได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการของผู้อ่าน อันเป็นการส่งเสริมคนไทยให้รักการอ่านและการเขียนหนังสือมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็หวังว่าการประกวดนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในด้านการเขียนต่อไป” นายก่อศักดิ์ กล่าว

ผู้ชนะเลิศ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” จำนวน 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ รวม 4 หมวด คือ นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนิยายภาพ (การ์ตูน) ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป

งานมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 แก่ผู้ชนะเลิศ รวมถึงรางวัลอื่นๆ มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน นี้ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล