1

ปั่นจักรยาน ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

ปั่นจักรยาน ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

อพท ปั่นจักรยาน_0002_resize อพท ปั่นจักรยาน_0004_resize อพท ปั่นจักรยาน_0013_resize อพท ปั่นจักรยาน_0019_resize

อพท. จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ฟังคอนเสิร์ตในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงรวมใจประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ปั่นจักรยานโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์อย่างพร้อมเพรียง

สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร หรือ อพท.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในอุทยานประวัติศาสตร์ (มรดกโลก) ขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ภาพของพสกนิกรกว่า 500 คน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าร่วมกันปั่นจักรยานไปตามเส้นทางสายอดีตแห่งเมืองมรดกโลก ชมวัดโบราณและสถานที่สำคัญ 30 แห่ง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รวมระยะทางกว่า 13 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณวัดสรศักดิ์ ไปตามกลุ่มโบราณสถานด้านนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ วัดสำคัญได้แก่ วัดพระพายหลวง วัดศรีชุม มุ่งไปสู่กลุ่มวัดบนเนินเขาที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของเมือง ซึ่งตามศิลาจารึกหลักที่ 1 เรียกว่าอรัญญิก เช่น วัดสะพานหิน วัดถ้ำหีบ วัดมังกร วัดป่ามะม่วง ผ่านเรือกสวนไร่นามองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของเขาหลวงแหล่งสมุนไพรแต่โบราณ กระทั่งเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ชั้นใน ได้แก่ วัดศรีสวาย วัดตระพังเงิน วัดสระศรี และวัดมหาธาตุ สถานที่ตั้งงานแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงดนตรีวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาทิเช่น เพลงแสงเทียน เพลงยิ้มสู้ เพลงยามเย็น และเพลงใกล้รุ่ง นอกจากนี้ เหล่าพสกนิกรยังได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ อพท. กล่าวว่า “ปี 2559 ถือเป็นปีมหามงคล เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรมในวันนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อพท. กับสำนักศิลปากรที่ 6 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน ห้างร้านในจังหวัดสุโขทัย รวมกว่า 20 ภาคี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สร้างภาพประทับใจด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกด้วยกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวและกิจกรรมยามค่ำในโบราณสถาน”

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า “การจัดงานดังกล่าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำหรือโลว์คาร์บอนทัวริสซึ่ม ไม่เกิดมลภาวะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไม่นำรถยนต์เข้าภายในเขตอุทยานชั้นในเพื่อลดการสั่นสะเทือนอันส่งผลต่อโครงสร้างโบราณสถานอยู่แล้วนั้น ทั้งนี้ การปั่นจักรยานจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับบรรยากาศของอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่อยู่โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้เที่ยวชมกิจกรรมยามค่ำคืนในโบราณสถานที่ประดับด้วยไฟไลท์อัพเป็นประจำทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ ปรากฏภาพองค์เจดีย์และพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่งดงาม พร้อมกับการฟังเพลงพระราชนิพนธ์”