ประนอมหนี้ปลอม ! กลโกงรูปแบบใหม่ ทุกข์ซ้ำซ้อนของผู้ถือหุ้นกู้ IFEC

0
57

ผู้ถือหุ้นกู้เผยกลโกงรูปแบบใหม่ของอดีตผู้บริหารไอเฟค คิดค่าประนอมหนี้ 3% เมื่อเริ่มต้นทำงาน หากสำเร็จต้องจ่ายเพิ่มอีก 7%

กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้ของ IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งข้อสงสัยในพฤติกรรมกลโกงรูปแบบใหม่ของอดีตผู้บริหารไอเฟค โดยจะมีการนำนายหน้ามาเจรจา พร้อมบอกว่าผู้บริหารยินยอมให้นำโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ มาค้ำประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้ โดยที่ผู้สนใจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเบื้องต้น 3 % ของยอดหุ้นกู้ อ้างว่านำไปเป็นค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการจดจำนองค้ำประกัน และหากสำเร็จต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 7% รวมมียอดมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ล่าสุดผู้เสียหายได้รวมตัวกันเพื่อแจ้งความเอาผิดกับอดีตผู้บริหารไอเฟคอีกหนึ่งกระทง

หนึ่งในตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ของ IFEC หรือบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เผยว่า “เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นกู้หลายรายเดินทางมาเข้าพบ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงข้อสงสัยในเรื่องกลโกงรูปแบบใหม่ของอดีตผู้บริหารไอเฟค ที่ได้มีการนำนายหน้ามาเจรจาว่าทางผู้บริหารไอเฟคได้มีการยินยอมให้นำโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ มาค้ำประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้ โดยที่ผู้สนใจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น 3 % ของยอดหุ้นกู้ โดยอ้างว่าจะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเป็นค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการจดจำนองค้ำประกัน และเมื่อได้ทำสำเร็จก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 7% ซึ่งทำให้มีผู้ถือหุ้นกู้ของไอเฟคหลายรายหลงเชื่อ จนสูญเสียเงินรวมกันมูลค่านับ 100 ล้านบาท

โดยพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ซึ่งมีอดีตผู้บริหารไอเฟคอยู่เบื้องหลังนั้น จะเริ่มจากเข้ามาตีสนิทเพื่อติดต่อ พร้อมกับนำไปพบกับนักหลอกลวงคนหนึ่งที่อ้างตัวว่า สามารถไปเจรจากับอดีตผู้บริหารไอเฟคให้ยินยอมเอาโรงแรมดาราเทวีมาค้ำประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้ ทั้งที่ความจริงแล้วผู้ถือหุ้นกู้ IFEC เป็นเพียงเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ และไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับโรงแรมดาราเทวีซึ่งเป็นบริษัทหลานของ IFEC ที่มีบริษัทลูกของ IFEC คือบริษัทICAP เป็นเจ้าของโรงแรมดาราเทวี และบริษัท IFEC ได้ให้เงินกู้แก่บริษัท ICAP ไปซื้อโรงแรมดาราเทวี

โรงแรมดาราเทวี ปัจจุบันก็ติดจำนองกับเจ้าหนี้ คือบริษัทโกลบอลวัน ที่อดีตผู้บริหารไอเฟคได้ฟ้องร้องต่อศาลว่าเป็นหนี้ปลอม อีกทั้งโฉนดที่ดินของโรงแรมดาราเทวี ทางบริษัท ICAP ได้เก็บรักษาไว้แทนเจ้าหนี้ร่วม หากเอาออกมาให้อดีตผู้บริหารไอเฟคเพื่อทำนิติกรรมก็ถูกฟ้องเป็นคดีอย่างแน่นอน และนอกจากนี้โรงแรมดาราเทวีเอง ก็ถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีแพ่งอยู่หลายราย หากนำเอาโฉนดที่ดินมาทำนิติกรรมก็จะถูกเจ้าหนี้โรงแรมดาราเทวีฟ้องร้องในคดีอาญาว่าร่วมกันโกงเจ้าหนี้ และฟ้องเพิกถอนนิติ

กรรมก็เป็นได้ ซึ่งการนำทรัพย์สินของ โรงแรมดาราเทวี ไปทำนิติกรรม ภายหลังจากเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิทางศาลฟ้องคดีเเล้ว กรรมการที่ทำนิติกรรมก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350 นอกจากนี้การทำนิติกรรมดังกล่าวก็เป็นการทำให้เจ้าหนี้ที่ฟ้องร้องคดีเเล้วเสียเปรียบ ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉล ภายในระยะ เวลา 1 ปี นับแต่วันทำนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์มาตรา 237 และมาตรา 238

******************************************************

สอบถามรายละเอียด ติดต่อทีมประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 081-6285141 และ 062-7341267