ประธานเทศกาลหุ่นโลก ตกลงใจเลือก กรุงเทพ เป็นสถานที่จัดเทศกาลหุ่นโลกในปี 2014

0
436
image_pdfimage_printPrint

วันที่ 9-15 ตุลาคม 2556 ประธานการจัดงานเทศกาลหุ่นโลก World Puppet Carnival, Mr. Radovan (Rod) Petrovic ได้เดินทางมายังประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม  และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.)ให้เข้าสำรวจพื้นที่การจัดงานเทศกาลหุ่นโลก ณ  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย ในปี 2014 โดยจะมีคณะหุ่นจากทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ 80 คณะ เข้าร่วมเทศกาลในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองวัฒนธรรมโลก โดย ทางมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ได้รับหน้าที่ในการนำ Mr. Radovan (Rod) Petrovic เข้าชมบริเวณสถานที่ซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นที่จัดเทศกาลหุ่นโลกครั้งนี้ อันประกอบด้วย โรงละครแห่งชาติ, หอประชุมธรรมศาสตร์, หอศิลป์วังหน้า, หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมด ซึ่งผลจากการสำรวจสถานที่ทั้งหมด ทางประธานผู้จัดงานเทศกาลกาลหุ่นโลก ได้มีมติเห็นชอบที่จะเลือกกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดเทศกาลหุ่นโลกครั้งต่อไปที่จะจัดให้มีขึ้นในปี 2014 และให้ความเชื่อมั่นว่าการจัดครั้งนี้จะถือได้ว่าเป็นการจัดเทศกาลหุ่นโลก ที่ถือได้ว่าเป็นการจัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องด้วยความพร้อมของสถานที่ และการให้การรับรองจากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมหารือในการจัดงานร่วมกัน ทั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยัน พร้อมวางแผนร่วมมือในการจัดเทศกาลหุ่นโลก ให้เกิดขึ้นตามเป้าหมาย ด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการการทำงานจากหลายภาคส่วน

photo-1