ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ “สัญจรดี วิถีไทย”

0
106
image_pdfimage_printPrint

นายอิทธิพล คุณปลื้ม (ที่ ๓ จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”ร่วมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (ที่ ๒ จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มารยาทไทยในการแก้ไขปัญหาจราจรพร้อมกับการได้เผยแพร่ให้ประชาชนใช้มารยาทไทย ความมีน้ำใจไมตรี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเปิดโอกาสให้มีการใช้พื้นที่การแสดงออกทางความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ บนโลกโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหา โดยมี นายชาย นครชัย (ที่ ๓ จากซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และนางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ขวา) ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.