ประกันภัยไทยวิวัฒน์รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ปี 2561

0
485
image_pdfimage_printPrint

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คุณเทพพันธ์ อัศวะธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้ารับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากนายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในงานเสวนา “องค์กรนวัตกรรม..สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในตลาดทุน สามารถเข้าใจศักยภาพของบริษัท เพื่อนำไปสู่การคิดค้นรังสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้แก่องค์กร ณ Main Stage ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค