ปตท.สผ. สนับสนุนน้ำดื่มให้กรมทรัพยากรน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0
314
image_pdfimage_printPrint

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือให้แก่กรมทรัพยากรน้ำนำไปแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายชัยยุทธ ดโนทัย ผู้จัดการแผนกจัดการที่ดิน ใบอนุญาต และบริการงานปฏิบัติการ ผู้แทนบริษัท ปตท.สผ. สนับสนุนเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาน้ำดื่มสะอาดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ แก่กรมทรัพยากรน้ำเพื่อดำเนินการส่งต่อน้ำดื่มสะอาดดังกล่าวให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยมีนายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 และนายศิริศักดิ์ เกษารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก
นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่าปัญหาด้านน้ำอุปโภคบริโภคเป็น สิ่งสำคัญ ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเผชิญกับทั้งสภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การได้รับเงินสนับสนุน 100,000 บาท เพื่อจัดหาน้ำดื่มสะอาดช่วยเหลือประชาชนจาก บริษัท ปตท.สผ. ในครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้นำไปจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 30,000 ขวด โดยมีแผนแจกจ่ายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน กำแพงเพชร ตาก ลำปาง และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ น่าน แพร่ พิษณุโลก และพิจิตร