ปตท. ประสบความสำเร็จรับมอบการรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013

0
894
image_pdfimage_printPrint

2015-11-09-PTTICTCeremonyW450x236

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน (Certification Manager) มอบใบรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management Systems) ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT Public Company Limited) โดยมีคุณวัลลภ อมาตยกุล ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก PTT ICT อาทิ คุณบุญเรือง ธนาสุนทรไพศาล Customer Service & Operations Vice President คุณคงศักดิ์ ภักดีไทย Infrastructure Management Service Vice President คุณปริศนา ปริวรรตวร Technology & Analytic Applications Vice President และคณะทำงาน รวมทั้งบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา นำโดยอาจารย์ปริญญา หอมเอนก President and CEO พร้อมทีมงานร่วมแสดงความยินดี โดยพิธีรับมอบจัดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Propane ชั้น 12 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมขอบข่ายการรับรองระบบงาน SAP, NG Billing และ Web Oil รวมทั้งสนับสนุนทางด้าน Network และห้อง Data Center ทั้งที่ Primary & DR Site ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบงานดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัยตามาตรฐานสากล และเป็นกลไกสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ปตท. ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป