ปฏิทินข่าว: แถลงข่าวงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561

0
1000
image_pdfimage_printPrint

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะจัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 หรือ Thailand Auto Parts & Accessories 2018 (TAPA 2018) เพื่อประชาสัมพันธ์งานดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 2561 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

งานนี้เป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง โดยจะมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้า และกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน TAPA 2018 อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการและ Product Showcase จากอะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานยนต์ในอนาคตและการพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นต้น

ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้า TAPA ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา การพาณิชย์) นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย นายสมโภชน์ ชินะกานนท์ นายกสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร นายณัฐวัฒน์ บุญวรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย และนายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์