บีไอจีให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมแก่นักเรียน รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

0
494
image_pdfimage_printPrint

บีไอจีร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมพร้อมสาธิตการทำไอศกรีมจากไนโตรเจนเหลวแก่นักเรียน รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมกับสถานศึกษาโดยนายธันยวีร์ พงษ์วัฒนาสุข ผู้จัดการอาวุโสส่วนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการผลิตก๊าซอุตสาหกรรมของบีไอจีรวมถึงบรรจุภัณฑ์และการใช้งานก๊าซฯ ร่วมกับนายยศนิธิ ถ้วยงาม ผู้จัดการอาวุโสแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในหัวข้อการใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนเหลวให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านโครงการตกผลึกความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดความคิดแบบบรูณาการและจัดนิทรรศการต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบีไอจียังได้ร่วมสาธิตการทำไอศกรีมจากไนโตรเจนเหลวและให้กับนักเรียนได้ร่วมทดลองชิมอีกด้วย ณ อาคาร 150 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bigth.com