1

บางกอกเชน ฮอสปิทอล จัดโครงการบุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ปีที่ 2”

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบุญรักษา “สงฆ์ไทยห่างไกลโรค ปีที่ 2” นำโดย ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เพื่อถวายวัคซีนไข้หวัดใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ ในเขตจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มูลค่ารวม 1,000,000 บาท ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้