บัญชี SPU มัดรวมมาให้! บริหารต้นทุนอย่างไรให้ได้กำไรสำหรับธุรกิจทัวร์

0
40
image_pdfimage_printPrint

วันนี้มีข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนให้ได้กำไรสำหรับการทำธุรกิจฯ จาก อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาฝาก มีอะไรกันบ้างตามมาเรียนรู้กันได้เลยครับ.

บริหารต้นทุนอย่างไรให้ได้กำไรสำหรับธุรกิจทัวร์
1. ต้องแบ่งประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจทัวร์
องค์ประกอบของต้นทุนที่สำคัญสำหรับธุรกิจทัวร์ คือ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนกึ่งผันแปร และต้นทุนพิเศษ
2. ต้องคำนวณต้นทุนในการจัดทัวร์แต่ละครั้งให้ชัดเจนและถูกต้อง
ในการจัดทัวร์แต่ละครั้งต้องคำนวณต้นทุนให้ถูกต้องและครบถ้วนเนื่องจากเมื่อคำนวณต้นทุนแล้วต้องนำมาใช้ในการตั้งราคาขายเพื่อเสนอขายแก่ลูกค้า
3. ใช้กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจทัวร์ที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจทัวร์คือ การคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ การมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การมีคอนเนคชั่นที่ดีกับโรงแรมและร้านอาหาร มีมัคคุเทศก์ที่มีใจบริการ และมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจทุกช่วงฤดูกาลของการท่องเที่ยว
4. ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไร
การบริหารงานที่ดีแต่หากขาดการใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนแล้วการทำธุรกิจทัวร์ก็อาจขาดทุนได้ ดังนั้นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไร เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง และกลยุทธ์การตั้งราคาขาย