น้ำใจจากผู้ใจบุญ ร่วมกันสงเคราะห์ผู้เดือนร้อนจากภัยCovid-19

0
99
image_pdfimage_printPrint

คนไทยไม่ทิ้งกัน น้ำใจจากศรัทธาในอยุธยาพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารรับมอบถวายขนมปัง 800 ชิ้น ไข่ไก่ 600 ฟอง และข้าวกล่องพร้อมรับประทาน 100 ชุดเพื่อนำมาร่วมจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด(Covid-19)ตามพระดำริของ…สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา คือ วัดเชิงท่าและ เจ้าภาพขนมปัง จาก ร้านอยุธยาเบเกอรี่ ที่นำของบริโภคมาร่วมในครั้งนี้ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงทานที่วัดศาลาปูนวรวิหาร สามารถเข้ามารับแล้วนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาแออัดกันอยู่ภายในวัด เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคต่อบุคคลรอบข้างและสุขอนามัยที่ดีโรงทานแห่งนี้ จะเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันี่ 1 – 30 เมษายน 2563 ช่วงเวลา 15.00 – 17.00 น.ประชาชนทุกคนที่เข้ามารับอาหาร ต้องใส่หน้ากากอนามัย และ ทำการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถรับอาหารกลับไปได้