นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

0
283
image_pdfimage_printPrint

ศาลาพระเกี้ยวนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด เข้ารับรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ” จาก รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสมาคมนิสิตเก่านิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตเก่าที่มีผลงานดีเด่น สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยใช้ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน  โดยจัดขึ้นในงานคืนสู่เหย้า 46 ปี นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.