นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ DPU จับมือ สนง.ศาลปกครอง ลงนาม MOU

0
525
image_pdfimage_printPrint

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ กับสำนักงานศาลปกครอง เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา งานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐกิจ สังคม พร้อมจัดเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ศาลปกครองกับบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้