นักธุรกิจวัยใส” ธุรกิจต้นแบบฝีมือเด็กพิเศษ ชวนอุดหนุน เครื่องครัว นำเข้าจากญี่ปุ่น รับบุญ ช่วยสนับสนุนสร้างอาชีพให้เด็กพิเศษ

0
448
image_pdfimage_printPrint

โครงการนักธุรกิจวัยใส เป็นการทำธุรกิจของเด็กพิเศษด้วยการนำสินค้า Kitchen ware มือ 1 ที่ชาวญี่ปุ่นใจบุญบริจาคผ่านคุณพ่อชาวญี่ปุ่นของเด็กพิเศษคนหนึ่งในมูลนิธิบ้านเรียนชวนชื่น นำมาจำหน่ายเพื่อให้เด็กพิเศษได้ฝึกทักษะการทำธุรกิจของตัวเอง เพื่อมีอาชีพ และมีรายได้ ซึ่งเงินที่ได้จากการขายก็จะเอามาช่วยเหลือดูแลกัน

ดร.ธมล เสรีวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และมูลนิธิบ้านเรียนชวนชื่น ที่เปิดรับเด็กพิเศษเพื่อฝึกพัฒนาทักษะ และทำกิจกรรมเรียนรู้การดำเนินชีวิต และทางมูลนิธิได้ก่อตั้งโครงการนักธุรกิจวัยใสขึ้น เพราะต้องการให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพ และฝึกที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งความสามารถที่เด็กแต่ละคนมีแตกต่างกันไป และฝึกให้ได้รวมกลุ่มกัน ทำธุรกิจร่วมกัน ด้วยหวังว่า เด็กกลุ่มนี้ต้องเติบโตมาเป็นนายตัวเอง ไม่แบมือขอเงินใคร ช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่สังคม ซึ่งสิ่งที่เด็กๆ จะได้คือ ความภูมิใจ การได้ทำงานหาเลี้ยงตนเอง อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่สังคมได้อย่างมีความสุข”
“จริงๆ แล้วหมายถึง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ แม้พวกเขาจะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ค่อนข้างเชื่องช้า และมักอยู่ในโลกของตนเอง แต่พวกเขา เรียนรู้ได้ พัฒนาได้ ถ้าได้รับการสนับสนุน การฝึกทำซ้ำ และเป็นประจำ พวกเขาเหล่านี้ก็จำและทำได้ ดังนั้น เราควรให้โอกาสพวกเขา เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ อาชีพให้กับเด็กพิเศษเหล่านี้ เพื่อเป็นรายได้ในการดำรงชีวิตอย่างคนปกติ และพัฒนาให้เด็กพิเศษอยู่คู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข และตอนนี้เพื่อเข้าถึงโครงการได้มากขึ้น เริ่มมีหลายหน่วยงานให้
ความอนุเคราะห์ เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าในโครงการได้มากขึ้น เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการกงศุล ศูนย์การค้าทียูโดม เมเจอร์รัชโยธิน ร้าน Too fast too Sleep สามย่าน” ดร.ธมล กล่าว

ด้านนางสุนันทา จันทร์เรือง ลูกค้าที่เข้ามาซื้อ สินค้าในโครงการ กล่าวว่า ตนเองรู้สึกว่ากลุ่มเด็ก พิเศษ เป็นเด็กที่น่าสนับสนุนและช่วยเหลือ เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้เป็นเด็กที่รู้เรื่องและพยายามมีความสัมพันธ์กับคนทั่วไป การซื้อของที่นี่นอกจากเราได้ซื้อของที่ดีราคาถูกและยังได้ช่วยเหลือเด็กพิเศษอีกด้วย
“เด็กพิเศษพูดรู้เรื่องนะ ถ้าคุณลองเข้ามาดูเด็กกลุ่มนี้ทำงาน ป้าได้สัมผัสพวกเขาหลายครั้ง รู้สึกว่าพวกเขาทำงานได้ดีมากนะ ป้ารู้สึกว่าเขาเก่ง เขาแนะนำให้ข้อมูลสินค้า ขายของได้ ไม่ต่างจากคนปกติเลยนะ ผู้จัดการโครงการฯ ก็เป็นเด็กพิเศษที่มีความสามารถ เด็กพวกนี้น่าสนับสนุน อยากให้ช่วยเหลือเขา ให้กำลังใจเขา อย่ารังเกียจเขา ช่วยกันให้พวกเขาอยู่กับเราในสังคมได้” นางสุนันทา กล่าว

อุดหนุนสินค้าโครงการนักธุรกิจวัยใสได้ที่
1.ศูนย์ทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (สำหรับวัยรุ่นที่มีความต้องการพิเศษ) หมู่บ้านชวนชื่นฟอร์ล่าวิลล์ จ.ปทุมธานี
2. กรมส่งเสริมการส่งออกระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กทม.
3. ทียูโดม พลาซ่า คลอหลวง จ.ปทุมธานี
4. เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน กทม.
5. Too fast too Sleep สามย่าน

สนใจโครงการติดต่อเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ 029783112 หรือ 08-0447-7916
email : cchomeschool@hotmail.com
facebook page บ้านเรียนชวนชื่น (www.facebook.com/Dr.Somying)