ธนาคารเกียรตินาคินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

0
253
image_pdfimage_printPrint

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยนายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการสาขาและพนักงานจากทุกสาขาในภาคเหนืออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมในพิธี