1

ท่องเที่ยวปลอดภัย

นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานรณรงค์กิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย…อุ่นใจทุกที่” เพื่อรณรงค์ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมี ณมน-พัชรวลัย พงษ์ภมร นักแสดงสาวสวยมากความสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ สถานีรถไฟหัวหิน ถนนพระปกเกล้า ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์