ทีเอ็มบี เปิดตัว “ประกันชีวิตทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์” ครอบคลุมโรคร้ายแรง พ่วงชดเชยรายได้

0
978
image_pdfimage_printPrint

ทีเอ็มบี เปิดตัว “ประกันชีวิตทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์” ครอบคลุมโรคร้ายแรง พ่วงชดเชยรายได้ คืนเงินให้ทุกปี ให้ความคุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียว

ทีเอ็มบี ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารภายใต้ปรัชญา Make THE Difference เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ให้ความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว และตอบโจทย์เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่ในเรื่องของการเพิ่มความมั่งคั่งให้กับลูกค้าแต่ยังรวมถึงด้านความคุ้มครองชีวิต ทีเอ็มบีนำเสนอ “ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์” ประกันที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ทั้งคุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองรายได้ด้วยเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน และคุ้มครองชีวิตพร้อมรับเงินคืนทุกปี มุ่งตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต ด้วยความคุ้มครองครบ จบในกรมธรรม์เดียว

“ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์” เป็นกรมธรรม์ที่ออกแบบขึ้นสำหรับคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นวัยที่มุ่งมั่นทำงานมีและมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยจากข้อมูลด้านการรักษาพยาบาล จะพบว่าคนไทยมีสถิติการเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้ภาระค่ารักษาพยาบาลโรคเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนทำงานที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานที่เป็นเจ้าของกิจการรายเล็กๆ ซึ่งพบว่าโดยมากจะไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลรองรับ ในขณะที่รายได้ก็เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นเมื่อถึงคราวเจ็บป่วยและจำเป็นต้องหยุดพักรักษา ทำให้ขาดรายได้ไป เหตุนี้ ทีเอ็มบี จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์” ขึ้นเพื่อให้เข้ามาตอบโจทย์ความกังวลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเจ็บ ป่วยจากโรคร้ายแรงแถมด้วยเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

“ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์” เหมาะสำหรับบุคคลอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ทุนประกันเริ่มต้นที่ 100,000 บาท มอบความคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรงถึง 500,000 บาท พร้อมเงินชดเชยรายได้เมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท และเงินคืนอีกปีละ 1,000 บาท โดยจ่ายเบี้ยฯเพียง 5 ปี คุ้มครองชีวิตยาวถึงอายุ 99 ปี นอกเหนือจากผลประโยชน์จากกรมธรรม์แล้ว ลูกค้ายังสามารถนําค่าเบี้ยประกันภัย มาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

“ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์” เบี้ยรายปีเริ่มต้นที่ 17,310 บาท ตัวอย่างการคำนวนสำหรับเพศชายอายุ 30 ปี ให้ผลประโยชน์เงินคืนตลอดอายุสัญญาทั้งหมดสูงถึง 169,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี และรับเงินคืนทุกปี ปีละ 1,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติม 41 โรคร้ายแรง 500,000 บาท โดยชำระเบี้ยฯทุกปีและสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 69 ปี และรับความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน 1,000 บาท โดยชำระเบี้ยฯทุกปีและสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี อีกทั้งรับเงินปันผล (ถ้ามี) ตามกรมธรรม์ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5

“ประกันชีวิต ทีเอ็มบี ไลฟ์ แคร์” รับประกันชีวิตโดย บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลูกค้าผู้สนใจ ติดต่อ ทีเอ็มบี ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร.1558 หรือ www.tmbbank.com/TMBLifeCare