ทีเอชนิค ชวนเยาวชนรุ่นใหม่เข้าค่าย “THNG Camp ครั้งที่ 10 – Internet Governance & Hackathon”

0
1026
image_pdfimage_printPrint

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เตรียมจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 10 หรือ THNG Camp ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#10: Internet Governance & Hackathon” ในวันที่ 19-22 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

THNG Camp เป็นค่ายสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับสังคมของประเทศไทย

ในปีนี้ THNG Camp จัดในหัวข้อ “Internet Governance & Hackathon” ผู้เข้าร่วมค่ายนอกจากจะได้รับความรู้ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับ “การอภิบาลอินเทอร์เน็ต (Internet Governance)” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรม “Hackathon” ซึ่งผู้ร่วมค่ายจะต้องช่วยกันระดมความคิดและร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับให้สำเร็จพร้อมนำเสนอผลงาน เพื่อลุ้นเงินรางวัลรวม 30,000 บาทอีกด้วย 

THNG Camp#10 เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจอายุระหว่าง 18-29 ปีในสาขาไอทีและสาขาการตลาด โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 2563 ที่เว็บไซต์ thng.in.th

สอบถามเพิ่มเติม
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
โทร. 0 2244 8261