ทางด่วนกรุงเทพ ร่วมโครงการลานกีฬาพัฒน์ ตามแนวพระราชดำริ

0
1896
image_pdfimage_printPrint

            บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด  (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการลานกีฬาพัฒน์ ซึ่งเป็นโครงการตาม         แนวพระราชดำริ ด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและชุมชน  อย่างยั่งยืน  โดยนางงามนิจ  กนกกาญจนา  รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทมอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท             เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬาพัฒน์ บริเวณใต้ทางด่วนอุรุพงษ์  ซึ่งมีนายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ  เป็นผู้รับมอบ  ณ  ทำเนียบองคมนตรี สำนักราชเลขาธิการ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ทางด่วนกรุงเทพฯ ร่วมโครงการลานกีฬาพัฒน์