ทัวร์ห้องคลอด.. เตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อย

0
150
image_pdfimage_printPrint

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมทัวร์ห้องคลอด โดย นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร สูติแพทย์ เฉพาะทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้อง (กลาง) นพ.เจตนา วัฒนาธิตฐาน สูติแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสร้างความมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ได้คลายความกังวลก่อนถึงกำหนดคลอด เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกน้อยในเวลาอันใกล้ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว