ทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว

0
360
image_pdfimage_printPrint

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556  นำโดย อาจารย์ตัน (โภควินท์  พูลเขตร์กิจ) เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ , สร้างอาคาร , รวมถึงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้  ในโครงการ “ให้ปีละ 365 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ปีที่ 2”  โดยได้ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้นจำนวน 469,035.50 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

IMG_6479