ททท. เปิดบ้านต้อนรับ สถาบันการสร้างชาติ

0
258
image_pdfimage_printPrint

เปิดบ้าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 4 เข้าดูงานและฟังการบรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย คุณฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวฯ ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วานนี้