1

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 ให้กับพนักงานของบริษัทรับจ้างเหมาดูแลรักษาระบบเครื่องปรับอากาศสถานประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน สถานประกอบกิจการจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง จำนวน 16 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบครั้งนี้จะสามารถประกอบอาชีพติดตั้ง ตรวจหาสาเหตุ แก้ไขและให้คำแนะนำการทำงานทั้งระบบเครื่องปรับอากาศ มีความสามารถทำความเย็นขนาดไม่เกิน 21 กิโลวัตต์ (72,000 BTU/hr.) โดยทำการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน