1

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       

      ดิลก มหาดำรงค์กุล ประธานบริษัทศรีทองพาณิชย์และประธานคณะกรรมการ บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด และ กฤษฎา มหาดำรงค์กุล ผู้บริหารโรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับแขกคนสำคัญ ได้แก่ วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ปรียา ปาลิโพธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะในโอกาสพิเศษร่วมรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง ณ ห้องอาหารญี่ปุ่นทาคูมิ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ