#ติวสอบใบเซอร์ออราเคิล #OCA12c (Oracle Certified Associate)

0
992
image_pdfimage_printPrint

#ติวสอบใบเซอร์ออราเคิล #OCA12c (Oracle Certified Associate)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

1.รหัสวิชา 1ZO – 071 ( SQL Fundamentals ) ค่าติวท่านละ 3,500 บาท ระยะเวลาติว 1 วัน
เริ่มติว วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

2.รหัสวิชา 1ZO – 062 (Oracle Database 12c : Administration ) ค่าติวท่านละ 6,500 บาท ระยะเวลา 2 วัน
เริ่มติว วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ตั้งแต่ 100 – 800 ข้อ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงสำหรับค่าใช้จ่ายในการสอบ
( ค่าสอบ OCA : 120 USD )
ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer – Based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อ ใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

ผลงานที่ผ่านมา : มีผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบผ่าน OCA ได้เกินกว่า 15 – 20 คน คะแนนสูงสุดเต็ม 100%
ระยะเวลา : ระยะเวลาในการติวตั้งแต่ 1 – 3 วัน (ขึ้นกับจำนวนข้อสอบ) เริ่มติวเวลา 9.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com

หรือเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thailandtrainingcenter.net/tutor-oca
FaceBook : http://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

#Oracle #Database #DBA #Admin #Tuning #Unit #Backup #RAC #Dataguard #PL #SQL #Datawarehouse #OCA #OracleCertifiedAssociate #Oracle12c # OnlineTest #ติวสอบ #ข้อสอบจริง
#ติวสอบออราเคิล #ติวสอบใบเซอร์