ตลาดรถเฉพาะกิจรุ่ง สแกนเนีย พร้อมจับมือพันธมิตรไทยลุยงานโครงการรัฐและเอกชน

0
235
image_pdfimage_printPrint

ตลาดรถเฉพาะกิจรุ่ง สแกนเนีย พร้อมจับมือพันธมิตรไทยลุยงานโครงการรัฐและเอกชน
ล่าสุดส่งมอบรถเพื่อใช้ในงานขุดเจาะติดตั้งเสาไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 23 คัน
Photo Scania - EGAT 02

สแกนเนีย สยาม เดินหน้ารุกตลาดรถเฉพาะกิจต่อเนื่องหลังลูกค้าให้ความสนใจสูง ลั่นพร้อมจับมือพันธมิตรไทยลุยงานโครงการจัดซื้อรถเฉพาะกิจของทั้งภาครัฐและเอกชน มั่นใจเทคโนโลยีและประสิทธิภาพรถสแกนเนีย มีความยืดหยุ่นสูงและตอบสนองต่องานได้ทุกประเภท โดยล่าสุดจับมือบริษัท ชัยอนันต์ จำกัด ส่งมอบรถ สแกนเนีย เพื่อใช้ในงานขุดเจาะเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 23 คัน 

 

นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวถึงการรุกตลาดในกลุ่มรถเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่องว่า หลังจากที่ สแกนเนีย ได้เปิดตลาดรถเฉพาะกิจในกลุ่มของรถดับเพลิง รถกระเช้า และ รถบันไดในงานดับเพลิงไปแล้วนั้น ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และกลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชนที่ต้องการรถดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ใช้งานป้องกันอุบัติภัย ด้วยเหตุนี้ทำให้ สแกนเนีย มั่นใจอย่างมากในการดำเนินแผนงานการตลาดเชิงรุกเพิ่มขึ้นในกลุ่มตลาดรถเฉพาะกิจ โดยล่าสุด สแกนเนีย ได้เปิดแผนการตลาดเชิงรุกในกลุ่มของรถขุดเจาะ และ รถติดตั้งวางเสาไฟฟ้าเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ตลาดยังมีความต้องการรถประเภทนี้อีกมากจากการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองในทุกพื้นที่ของประเทศซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ทั้งภาคอุสาหกรรมและภาคครัวเรือนต่างมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าอยู่สูงขึ้น รวมไปถึงงานบริการด้านการดูแลและปรับปรุงเสาไฟฟ้าเดิมที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

 

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานทางด้านการตลาดสำหรับรถเฉพาะกิจนั้น สแกนเนีย จะเน้นไปที่การร่วมมือกับพันธมิตรทั้งที่เป็นพันธมิตรเดิมและพันธมิตรใหม่ในการทำการตลาดร่วมกัน ซึ่งตลาดกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าโครงการของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความต้องการใช้รถเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน จึงเป็นโอกาสอันดีของ สแกนเนีย ซึ่งมีจุดเด่นสำคัญในด้านของการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพและกำลังแรงม้าสูง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย มีระบบความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับกันในระดับโลก และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ซึ่งหลังจากมีการดำเนินแผนงานตลาดเชิงรุกกับกลุ่มรถเฉพาะกิจไปแล้วนั้น ทำให้ล่าสุด สแกนเนีย ได้ร่วมมือกับ บริษัท ชัยอนันต์ จำกัด ร่วมกันส่งมอบรถเฉพาะกิจ สแกนเนีย รุ่น P360 CB 4×4 สำหรับใช้ในงานขุดเจาะติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 23 คัน แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการในการติดตั่งและซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าน่าจะมีพันธมิตรอีกหลายรายที่จะเข้ามาทำโครงการต่างๆ ร่วมกับ โดย สแกนเนีย เองก็พร้อมที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละโครงการเข้ามานำเสนอกับกลุ่มลูกค้าให้ได้รับความพอใจมากที่สุด

 

นอกจากแผนการตลาดที่แข็งแรงแล้ว สแกนเนีย ยังให้ความสำคัญกับงานบริการหลังการขายทั้งงานตรวจเช็คระยะและการซ่อมบำรุงของกลุ่มรถเฉพาะกิจถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะรถเฉพาะกิจจะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งในส่วนงานบริการนั้น สแกนเนีย มีการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งด้านศูนย์บริการที่มีอยู่ทั่วประเทศ  มีหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และ ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมง รวมถึงมีระบบสำรองอะไหล่สำหรับการซ่อมบำรุงรถให้แก่ลูกค้าตลอดเวลา จึงไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนอะไหล่อย่างแน่นอน นอกจากนั้น สแกนเนีย ยังมีการจัดอบรมทักษะการขับขี่ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถอย่างอย่างสม่ำเสมอ โดยในการอบรมนั้นประกอบไปด้วยการเพิ่มทักษะการขับขี่ทั้งในเวลาปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า การควบคุมรถให้มีความปลอดภัย และเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานรถสแกนเนียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกด้วย