ตรวจเครดิตบูโรรวดเร็วทันใจ Bureau Express

0
791
image_pdfimage_printPrint

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ชวนประชาชนทั่วไป ตรวจสุขภาพเครดิต (ตรวจสอบข้อมูลเครดิต) ของตนเอง ผ่าน “ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร หรือ Bureau Express” ทั้ง 2 แห่ง
นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เปิดเผยว่า “ตามที่มีผู้สอบถามเข้ามามากเกี่ยวกับสถานที่ในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต หรือ ตรวจเครดิตบูโร ของตนเองนั้น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) มีการเปิดให้บริการตรวจเครดิตบูโรผ่าน ‘ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร หรือ Bureau Express’ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว สามารถรอรับรายงานข้อมูลเครดิตได้เลย ขณะนี้มีเปิดให้บริการ 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร คือ
1. ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร (Bureau Express) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น2 อาคาร2
2. ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร (Bureau Express) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ในสถานี)
เนื่องจากข้อมูลเครดิตเป็นข้อมูลความลับ เจ้าของข้อมูลจึงต้องไปยื่นขอตรวจด้วยตนเอง พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง และค่าธรรมเนียม 100 บาท นอกจากที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร (Bureau Express) ทั้ง 2 แห่งแล้ว เครดิตบูโรยังมีช่องทางที่ได้ร่วมมือกับธนาคารต่างๆ ไว้บริการประชาชนอีกหลายช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์ธนาคารนครหลวงไทย กรุงไทย ธนชาต, ตู้ ATM กรุงไทย ไทยพาณิชย์, ธนาคารบนมือถือของธนาคารกรุงไทย โดยในช่องทางเหล่านี้จะได้รับรายงานข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน
กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถมายื่นขอตรวจด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นตรวจสอบข้อมูลแทนได้ที่ ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร (Bureau Express) ทั้ง 2 แห่ง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหนังสือมอบอำนาจซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ www.ncb.co.th
สำหรับกรณีการตรวจเครดิตบูโรของนิติบุคคลนั้น มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลายประเภทและมีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด ทางบริษัทฯ จึงเปิดให้สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร (Bureau Express) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น2 อาคาร2 เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2643-1250 หรือ www.ncb.co.th”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.