ซิกน่าเผย…ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหลักๆมาจากความเครียดเรื้อรัง

0
497
image_pdfimage_printPrint

ผลวิจัยชี้ชัด ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพมากถึง 18.8% ของประชากรจาก 9 ประเทศ
มาจากความเจ็บป่วยที่เกิดจากปัญหาความเครียดเรื้อรัง

สิงคโปร์, 21 พฤศจิกายน 2562 – ซิกน่าและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแห่งภูมิภาคเอเชียเปิดเผยว่า ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรจาก 9 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วยที่เกิดจากปัญหาความเครียดเรื้อรังสูงสุดถึงร้อนละ 18.8 โดยจากการจัดทำรายงานการวิจัยที่มีชื่อว่า “เราสามารถจัดการปัญหาความเครียดเรื้อรังให้หมดไปจากระบบสุขภาพได้จริงหรือ?” มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของประชากรในประเทศ สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ไทย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อังกฤษ, และสหรัฐอเมริกา

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชากรในแต่ละประเทศมาจากปัญหาความเครียดเรื้อรัง โดยมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากความเครียดแบบผู้ป่วยในร้อยละ 25 เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินร้อยละ 19 เข้ารับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นร้อยละ 35 และเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกอีกร้อยละ 12

ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับการดูแลรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดจากปัญหาความเครียด :

ออสเตรเลีย 22,911 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 18.8%
ฮ่องกง 3,758 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 17.6%
สิงคโปร์ 2,342 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 18.0%
เกาหลีใต้ 13,083 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 11.0%
ไต้หวัน 4,648 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 13.0%
ไทย 717 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 4.3%
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1,866 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 12.8%
อังกฤษ 14,794 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 6.2%
สหรัฐอเมริกา 133,200 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 4.0%

ปัญหาความเครียดเรื้อรังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชากรทั่วทุกมุมโลก ผลเสียที่มีต่อสุขภาพจิต เช่น กลุ่มอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล ซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะส่งผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงไปถึงสุขภาพร่างกายด้วย เช่น มีอาการลำไส้แปรปรวน หรือ อาการปวดหลังส่วนล่าง
นอกจากนั้นการวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาลของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งเป็นผลมาจากความเครียด พบว่าผู้เข้ารับบริการมีปัญหาทางร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายที่มาของสาเหตุได้ หรือพบอาการผิดปกติทางร่างกายซึ่งมีผลมาจากความเครียด และผลการวิจัยยังพบว่าการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นตามไปด้วย

ปัจจุบัน โรงพยาบาลชั้นนำหันมาใส่ใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบมาจากความเครียดมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการหันมาดูแลใส่ใจและหาทางป้องกันเป็นสิ๋งจำเป็นที่ทุกคนในสังคมควรให้ความสำคัญ เพื่อที่จะได้สามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
ดร. ดอน ซู ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ของซิกน่า กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าทุกคนจะได้พบสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่ส่งผลมาจากความเครียดเรื้อรัง แต่หลายคนก็ยังคงเพิกเฉยต่อการรักษาที่ถูกต้อง จนกว่าจะได้พบอาการผิดปกติทางร่างกายจริงๆเสียก่อน ซึ่งสอดคล้องกับความจริงที่ว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตของประชากรในหลายๆประเทศยังไม่มีการพูดถึงกันมากนัก มีเพียงการรักษาอาการผิดปกติทางร่างกายเท่านั้นที่สังคมให้การยอมรับ ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่สามารถช่วยให้คนหันมาใส่ใจความเจ็บป่วยซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียด นั่นคือ การเข้าถึงการให้บริการ และความคุ้มครองจากบริษัทประกันในแต่ละประเทศ”
การศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้เปิดเผยให้เห็นถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากความเครียด ตั้งแต่ การขาดลางานของพนักงานในองค์กรไปจนถึงการลดลงของรายได้ภาษีของประเทศ ผลการสำรวจของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแห่งภูมิภาคเอเชียและซิกน่า เปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกให้ทราบถึงอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของผลกระทบด้านสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากความเครียดในระบบสุขภาพ
คุณจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิกน่าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้อำนวยการด้านการดูแลให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศของซิกน่า กล่าวว่า “ซิกน่ามีความใส่ใจถึงผลกระทบที่มีสาเหตุหลักมาจากความเครียด รวมถึงแนะนำวิธีการจัดการและบรรเทาปัญหาเหล่านี้ให้กับทุกๆคน รวมถึงพนักงานในองค์กรของเราด้วย ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของเอเชีย รวมทั้งการศึกษาวิจัยค้นพบจากแบบสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 องศาในปีนี้พบว่าร้อยละ 87 ของประชากรโลกนั้นมีความเครียดซึ่งเกิดจากการทำงาน และ ประชากรในภูมิภาคเอเชียมากถึงร้อยละ 12 ไม่สามารถจัดการกับปัญหาความเครียดเหล่านั้นได้”
จากการตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและจัดการความเครียดของซิกน่า ซิกน่าจึงได้ออกแคมเปญ เผยความเครียดที่มีตัวตน (See Stress Differently) ซึ่งได้มีการร่วมมือกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านเทคโนโลยี ออกแบบนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ช่วยทำให้เรามองเห็นผลกระทบของความเครียดที่มีต่อร่างกายและจิตใจของเรา ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของซิกน่าที่นำเอาข้อมูลจากเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแบบสวมศีรษะ ข้อมูลจากการตรวจวัดคลื่นหัวใจ และปฏิกิริยาการตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าทางผิวหนัง มาประมวลผลและนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะ โดยภาพความเครียดของแต่ละบุคคลจะมีความเปลี่ยนแปลงของทั้งรูปทรงและสีสันที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาวะความเครียดในช่วงเวลานั้นๆ นอกจากการนำเสนอภาพความเครียดให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เรายังได้นำเสนอแนวทางในการจัดการและลดระดับความเครียดในแต่ละบุคคล ผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า “PLAN” อีกด้วย

เกี่ยวกับซิกน่า:
บมจ. ซิกน่า ประกันภัย บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ซิกน่านำเสนอตัวเลือกของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่สามารถคาดการณ์ พร้อมทั้งราคาที่สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ผ่านการรวบรวมขององค์ความรู้ ความสามารถ การเชื่อมโยงกันของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่การออกแบบโปรแกรมสุขภาพที่มีความล้ำสมัย เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะในแต่ละบุคคล ทุกผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของซิกน่า จัดทำโดยความร่วมมือกันของบริษัทสาขาต่างๆทั้งหมดของซิกน่า เช่น บริษัทประกันสุขภาพและประกันชีวิตของซิกน่า บริษัทซิกน่าประกันชีวิต นิวยอร์ก บริษัทประกันชีวิตแห่งรัฐคอนเนคติกัต บริษัท เอ็กเพรส สคริปต์และบริษัทในเครือ และบริษัทประกันชีวิตแห่งอเมริกาเหนือ ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวรวมถึงบริการสุขภาพแบบครบวงจรเช่นการแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ ร้านขายยา วิสัยทัศน์ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพ สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงช่องทางในการ

ติดตามข่าวสารจากเราเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: www.facebook.com/CignaThailand
Website: www.cigna.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
•เขมิกา อิ่มทองใบ บมจ.ซิกน่า ประกันภัย Khemmika.imthongbai@cigna.com, 0942639642
•ลิเดีย บำรุงการ มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล Lydia@midas-pr.com, 0815569999
•พิรุณรักษ์ เชาว์พร้อม มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล Phiroonrak@midas-pr.com, 0936914298