จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0
555
image_pdfimage_printPrint

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าว “การเตรียมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 และมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากซ้าย), นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน (ที่ 5 จากซ้าย), นายสมนึก สุขช่วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ที่ 1 จากซ้าย) และ ดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ที่ 2 จากซ้าย), รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ขวัญยืน สมาคมอุทกวิทยาไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ที่ 6 จากซ้าย) มาร่วมงานแถลงข่าว เมื่อวานนี้